AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội đồng GDQP&AN Thành phố Hà Nội kiểm tra công tác GDQP&AN tại huyện Đông Anh
Ngày đăng 18/07/2019 | 12:31

Sáng 18/7, Đoàn kiểm tra Hội đồng GDQP&AN Thành phố Hà Nội do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội – PCT Hội đồng GDQP&AN Thành phố cùng các thành viên đã đến kiểm tra công tác GDQP&AN tại huyện Đông Anh. Cùng dự buổi làm có đồng chí Nguyễn Thị Tám - Ủy viên Ban TVHU – PCT UBND - Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP và AN Huyện, đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể Huyện Đông Anh

     Trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng GDQP&AN huyện Đông Anh luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh , trong đó chú trọng công tác bồi dưỡng và thông tin tuyên truyền kiến thức quốc phòng – an ninh đến các đối tượng và nhân dân. Trong năm 2018, toàn Huyện đã tổ chức 30 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho 3.412 đồng chí thuộc đối tượng 3, 4 và đối tượng 4 mở rộng theo phân cấp, đảm bảo đúng nội dung, chương trình, thời gian quy định. Từ đầu năm đến nay tiếp tục bồi dưỡng thêm cho 475 đồng chí là cán bộ chuyên viên thuộc Huyện, trưởng phó phòng thuộc xã, sỹ quan cấp tá, cấp úy, người quản lý doanh nghiệp và đảng viên trong CAND. Bên cạnh đó, việc giáo dục quốc phòng – an ninh cho đối tượng là học sinh, sinh viên, và các thầy cô giáo cũng được các nhà trường quan tâm gắn với chương trình giảng dạy. Công tác tuyên truyền được tăng cường và đối mới dưới nhiều hình thức giúp nâng cao nhận thức cho người dân. Qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Huyện.

 

      Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Thành phố đã đưa ra 7 ý kiến đóng góp, trong đó, đề nghị Huyện Đông Anh nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn trong Hội đồng GDQP&AN; tiếp tục nâng cao hiệu quả của công tác bồi dưỡng kiến thức AN-QP đối với các nhóm đối tượng, đồng thời xây dựng kế hoạch đối bồi dưỡng đối với các nhóm đối tượng có tỷ lệ được bồi dưỡng thấp; tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; có phương pháp để đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, phản bác trên mạng xã hội..v..v..

     Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội – PCT Hội đồng GDQP&AN Thành phố Hà Nội đánh giá cao công tác chỉ đạo thông qua việc ban hành hệ thống văn bản đầy đủ và kịp thời của Hội đồng GDQP&AN huyện Đông Anh, đồng thời đồng chí đề nghị huyện Đông Anh khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp thu các ý kiến của thành viên trong Đoàn để thực hiện có hiệu quả công tác GDQP và AN tại địa phương.

Huyền Trang - Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh