AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị lần thứ 34 BCH Đảng bộ Huyện khóa 28
Ngày đăng 02/08/2019 | 14:23

Sáng 2/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Quang – TUV – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Phạm Văn Châm – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Lê Trung Kiên – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện, Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 28 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 34.

      Tại hội nghị , Ban chấp hành Đảng bộ Huyện đã thông qua Kế hoạch về việc tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ 29 và Tờ trình xây dựng khung đề cương báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ 29. Theo đó, Đại hội Đảng các cấp phải đảm bảo 6 yêu cầu chính, trong đó phải đảm bảo tính kế thừa, ổn định, đổi mới; công tác nhân sự phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và thực hiện đúng Điều lệ. Thời gian dự kiến tiến hành Đại hội Đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 4 năm 2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội Đảng bộ Huyện hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

    

       Cũng tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện thông qua các báo cáo, tờ trình của UBND Huyện, như: báo cáo tổng hợp đề xuất các nội dung trình tại kỳ họp HĐND Huyện vào cuối tháng 8/2019; Báo cáo phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách cấp Huyện năm 2018; Tờ trình về việc đề nghị chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bổ sung một số nội dung đề án “Tăng cường quản lý, khái thác ao hồ trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018 – 2020 và các năm tiếp theo” và Tờ trình về việc đề nghị xem xét, cho ý kiến về Đề án “Lập quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 các khu vực dân cư trên địa bàn huyện Đông Anh”. Các Đề án này đều thuộc Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành Quận, vì vậy các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Huyện và các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nhằm sớm hoàn thiện Đề án và đưa huyện Đông Anh trở thành một Quận văn minh và giàu đẹp.

Thực hiện: Trọng Công – Việt Quang

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh