AN NINH - QUỐC PHÒNG

Đảng bộ Công an huyện Đông Anh học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW10 (khóa XII) và Chỉ thị sô 35-CT/TW của Bộ chính trị
Ngày đăng 27/08/2019 | 13:17

Sáng 27/8, Đảng ủy Công an huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW10 khóa XII tới toàn thể các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ.

      

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Cường- Uỷ viên BTVHU- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Huyện tóm tắt nội dung quan trọng Hội nghị Trung ương 10, khoá XII của Đảng. Đồng chí khẳng định, Hội nghị lần thứ 10 đã tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thẳng thắn và hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra; Hội nghị đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Nội dung Chỉ thị số 35 CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến các quy định, trình tự thực hiện các bước về công tác nhân sự theo yêu cầu của Chỉ thị số 35; về chủ đề Đại hội, vấn đề văn kiện và các công tác chuẩn bị Đại hội. Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị TW 10 Khóa 12 của Đảng.

      Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được quán triệt một số nội dung của Quy định số 192 ngày 18/5/2019 của Bộ chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân Việt Nam.

Thực hiện: Dương Đông- Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh