AN NINH - QUỐC PHÒNG

Việt Hùng tổ chức tổng kết công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.
Ngày đăng 11/01/2020 | 20:03

Sáng 11/1, Đảng ủy xã Việt Hùng tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020.

 

Năm 2019, Đảng ủy xã Việt Hùng đã tập trung lãnh chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ năm 2019 và đạt được kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 9,54% tăng 0,6% so với năm 2018. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, GPMB, QLĐĐ được đẩy mạnh tạo điều kiện để xã thực hiện hiệu quả Đề án đầu tư xây dựng xã thành Phường. An sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh được quan tâm, trong đó xã đã chú trọng triển khai các đợt học tập Nghị quyết, Chỉ thị, Chuyên đề của TW, Thành phố với tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia cao.

 

Trong năm, Đảng ủy xã xây dựng và ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của xã. Công tác kiểm điểm, đánh giá chất lượng Chi bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Kết quả, chi bộ hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt của xã đạt 100%; đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt đạt 95,5%.

 

 Ra mắt công an chính quy xã Việt Hùng 

 

 

UBND xã Việt Hùng khen thương cho các  tập thể,  cá nhân có thành tích xuất sắc 

 

Nhân dịp này, xã Việt Hùng đã công bố quyết định thành lập chi bộ công an xã Việt Hùng, đồng thời khen thưởng cho 13 tập thể, 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển KT –VH –XH và các chi bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Huyền Trang/Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh