AN NINH - QUỐC PHÒNG

Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị giao ban với các xã, thị trấn
Ngày đăng 27/08/2020 | 14:25

Sáng 27/8, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị giao ban với các xã, thị trấn về việc thông tin bộ tiêu chí hợp nhất để chỉ đạo xây dựng Huyện thành Quận với Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; xã thị trấn thành phường với xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và chỉ tiêu Đại hội lần thứ 29 trên địa bàn huyện Đông Anh, giai đoạn 2020 – 2025; Hướng dẫn rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; Đánh giá kết quả thực hiện Đề án Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp.

      Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang- TUV - Chủ tịch HĐND Huyện,  đồng chí Lê Trung Kiên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Linh – Phó Bí thư Huyện ủy – Phó Chủ tịch UBND Huyện.

      Theo báo cáo đề xuất Bộ tiêu chí hợp nhất, qua đối chiếu, so sánh theo quy định của 3 Bộ tiêu chí, bao gồm bộ tiêu chí quốc gia về Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, Bộ tiêu chí xây dựng huyện Đông Anh thành Quận và Chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Anh lần thứ 29 nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho thấy có 15 tiêu chí trùng nhau và 2 nhóm các tiêu chí không trùng nhau về nội dung. Trên cơ sở rà soát, so sánh, dựa trên nguyên tắc lựa chọn thực hiện các tiêu chí có yêu cầu cao nhất giữa 3 Bộ tiêu chí, UBND Huyện đề xuất chọn 10 nhóm tiêu chí với 32 tiêu chí để chỉ đạo thực hiện, trong đó đến nay Huyện đã hoàn thành 18/32 tiêu chí, chưa hoàn thành 14/32 tiêu chí.  Đối với so sánh 2 bộ tiêu chí xây dựng xã, thị trấn thành phường với xã đạt chuẩn NTM nâng cao có 5 tiêu chí trùng nhau. Qua rà soát, dựa trên nguyên tắc lựa chọn thực hiện các tiêu chí có yêu cầu cao nhất, UBND Huyện đề xuất chọn bộ tiêu chí chung gồm 22 tiêu chí, 85 chỉ tiêu.

      Đánh giá về kết quả thực hiện Đề án Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp, đến nay toàn Huyện có 141/214 hồ, ao đã và đang được đầu tư cải tạo, đạt 65%, trong đó số lượng các thôn, làng có ao hồ được cải tạo tương đối đồng đều với 89/155 thôn làng có ao hồ được lập và thực hiện dự án. Sau khi triển khai thực hiện Đề án chiếu sáng, tỷ lệ đường đô thị được chiếu sáng trên địa bàn Huyện tăng lên 95% và 100% tỷ lệ đường ngõ xóm được chiếu sáng. Về đề án trồng cây xanh, toàn Huyện đã trồng mới được 44. 882 cây xanh, vượt chỉ tiêu theo kế hoạch và tiến độ Đề án, hoàn thành lắp dựng 27 nhà lưới tiêu chuẩn, đã rà soát danh mục 9 vị trí quỹ đất công phù hợp quy hoạch để làm vườn ươm với tổng diện tích 82.500m2. Hiệu quả bước đầu từ các đề án đã góp phần hoàn thành các tiêu chí chưa đạt về xây dựng xã thành phường, huyện thành quận, đồng thời tạo cảnh quan, diện mạo mới cho Huyện nhà.

      Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh, huyện  Đông Anh sẽ gắn việc thực hiện các tiêu chí về NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu với các tiêu chí về phát triển đô thị cũng như chỉ tiêu Đại hội lần thứ 29 của Huyện trên cơ sở xây dựng Bộ tiêu chí hợp nhất, trong đó đối với các tiêu chí trùng nhau, Huyện sẽ lấy tiêu chí có yêu cầu cao nhất để thực hiện. Đồng thời, tiến hành thành lập “Ban chỉ đạo thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng huyện thành Quận, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; xã thị trấn thành phường, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2020 - 2025” và xây dựng kế hoạch thực hiện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện đề nghị các xã, thị trấn cũng cần kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã, thị trấn thành phường, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2020 - 2025 trên cơ sở hợp nhất các Ban chỉ đạo cấp xã, chủ động rà soát Bộ tiêu chí hợp nhất theo mẫu của Huyện, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, trong đó có lựa chọn tiêu chí kiểu mẫu để tập trung thực hiện. Đồng thời thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ sau khi tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ.  Đối với việc triển khai thực hiện Đề án Sáng – Xanh - Sạch - Đẹp, đồng chí Lê Trung Kiên ghi nhận sự nỗ lực của các phòng, ban, đơn vị cùng các xã thị trấn trong thời gian vừa qua, đồng chí yêu cầu các xã thị trấn cần tiếp tục khắc phục những tồn tại và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án đảm bảo đúng tiến độ, cũng như hiệu quả của Đề án.

 

Thực hiện: Huyền Trang - Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh