AN NINH - QUỐC PHÒNG

Đông Anh khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở.
Ngày đăng 18/09/2020 | 09:01

Sáng ngày 18/9, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Phòng Tư pháp huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải cơ sở.

 

     Tại  lớp học 120 đồng chí là phó chủ tịch UBND, chủ tịch MTTQ, Công chức tư pháp – hộ tịch, trưởng công an 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được Thạc sỹ: Nguyễn Trọng Nhã – Giảng viên chính khoa nhà nước pháp luật và lý luận cơ sở - Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh  truyền đạt số nội dung cơ bản như: Phạm vi hòa giải cơ sở, đặc biệt là qui trình hòa giải, kỹ năng hòa giải, phương pháp lắng nghe, đặt câu hỏi, xác định nguyên nhân, động cơ tranh chấp, lợi ích cốt lõi của các bên, gợi mở giải pháp, cách thức lập biên bản hòa giải, hướng dẫn hòa giải một số vụ việc cụ thể …

 

 

    Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho các hòa giải viên từ đó thực hiện tốt công tác hòa giải tại cơ sở, góp phần hạn chế việc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

 

 

Thanh Hoa – Bá Đông

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh