AN NINH - QUỐC PHÒNG

Đông Anh khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 năm 2020
Ngày đăng 19/10/2020 | 15:03

Sáng 19/10, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự Huyện và Bệnh viện Bắc Thăng Long tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 thuộc Bệnh viện Bắc Thăng Long.

 

 

     Dự lễ khai giảng có  Đại tá Vũ Tiến Đại, Phó Hiệu trưởng Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đại tá Nguyễn Tiến Nhận, Trưởng khoa Khoa học xã hội và Nhân văn - Trường Quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô. Trung tá Lại Hồng Huyên - Phó chỉ huy trưởng – Ban chỉ huy quân sự Huyện, đồng chí Nguyễn Công Hiển – HUV – Phó giám đốc Trung tâm BDCT huyện, đồng chí Đỗ Quang Thuần – Giám đốc Bệnh viện Bắc Thăng Long.

 

 

    Trong thời gian 12 ngày, 74 học viên đang giữ chức vụ Trưởng, Phó các khoa, phòng của Bệnh viện Bắc Thăng Long được học tập, nghiên cứu nội dung một số chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng và an ninh trong tình hình mới; Phòng chống diễn biến hòa bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, luật Dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam; Luật lực lượng dự bị động viên ... Đồng thời, các học viên cũng được học và thực hành bắn súng K54.

 

 

    Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho các học viên nắm rõ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, từ đó nâng cao năng lực trình độ để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện chuyên môn gắn với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Thanh Hoa – Bá Đông

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh