AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị lần thứ 4 BCH Đảng bộ Huyện Đông Anh khóa 29, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 06/11/2020 | 14:20

Sáng 6/11, BCH Đảng bộ Huyện Đông Anh khóa 29, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 4. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Lê Trung Kiên – TUV – Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND Huyện, đồng chí Nguyễn Văn Cường – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Linh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện.

 

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua các Quyết định về việc bổ sung, kiện toàn BCĐ các Chương trình từ số 01 đến số 06; nội dung Tờ trình và Chương trình số 01 của Huyện ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025”; Tờ trình và Chương trình số 02 về “Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đô thị, tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế đảm bảo phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân tạo nền tảng vững chắc trở thành Quận của Thủ đô Hà Nội”; Tờ trình và Chương trình số 04 về “Phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng Người Đông Anh thanh lịch, văn minh giai đoạn 2020-2025”; Tờ trình và nội dung Chương trình số 06 về Toàn dân đoàn kết xây dựng Huyện Đông Anh thành Quận giàu đẹp, văn minh, hiện đại giai đoạn 2020-2025”; Tờ trình và Chương trình “Huy động mọi nguồn lực để đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo hướng thông minh, hiện đại đồng bộ và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025”; Tờ trình và Dự thảo Chương trình “Tăng cường quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ Huyện ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2020-2025”.

     Sau khi nghe nội dung của các Tờ trình và Chương trình, các đại biểu tham dự hội nghị đã cơ bản nhất trí với các nội dung đã được thông qua, đồng thời tham gia đóng góp 1 số ý kiến thiết thực nhằm hoàn thiện các Tờ trình, Chương trình, từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể sát với thực tế, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện Đông Anh lần thứ 29, nhiệm kỳ 2020-2025.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên – TUV - Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị các cấp, các ngành từ Huyện đến cơ sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung của các Chương trình cần xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ; tổ chức thực hiện tốt các Đề án, các dự án trọng điểm để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chương trình. Đồng thời tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng Chương trình, Kế hoạch của cấp mình gắn với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo tiến độ xây dựng Huyện Đông Anh thành Quận theo đúng lộ trình đề ra và sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Dương Đông – Việt Quang

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh