AN NINH - QUỐC PHÒNG

HĐND huyện Đông Anh giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo tại xã Kim Chung
Ngày đăng 07/06/2022 | 23:00

Chiều 7/6, đoàn giám sát HĐND Huyện do đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Ủy viên thường trực HĐND Huyện - Trưởng ban Pháp chế HĐND cùng các đồng chí trong Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với xã Kim Chung về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

     Báo cáo với đoàn kiểm tra, lãnh đạo xã Kim Chung cho biết: Năm 2021 UBND xã Kim Chung đã tổ chức đăng kí nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật dự bị cho 83 nam công dân, đạt 100%, không có trường hợp chống, trốn phải xử lý. Xã đã kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Năm 2021 đã đưa 6/6 thanh niên nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đạt 100%. Năm 2022, xã tổ chức đã đăng ký cho 99 nam công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự, phương tiện kỹ thuật sự bị, đảm bảo đạt 100%; Đã đưa 10/8 thanh niên nhập ngũ và tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân đạt 125%.

        Công tác thực hiện Luật lực lượng dự bị động viên được xã Kim Chung triển khai thực hiện nghiêm túc, năm 2022, xã đã đăng kí và quản lý 14 đồng chí sỹ quan dự bị, 164 hạ sỹ quan binh sỹ và 5 phương tiện dự bị, các đối tượng dự bị đã được đăng ký, biên chế theo yêu cầu và 120 đồng chí đủ điều kiện dự bị tại các đơn vị.

     Công tác thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn được xã chỉ đạo quyết liệt: Năm 2022, UBND xã đã đăng ký cho 80 đồng chí trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ Dân quân, ra quyết định hoàn thành nghĩa vụ Dân quân đối với 27 đồng chí năm thứ 5. Công nhận 2 đồng chí dân quân năm thứ Nhất. Tổng số công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ dân quân là 2380 công dân. Thành lập biên chế lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động, trung đội cối 82mm, dân quân Trinh sát, Thông tin, Công binh, Phòng hoá và Y tế.

        Tại buổi giám sát, xã Kim Chung đã thẳng thắn nêu lên những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và kiến nghị, đề xuất một số giải pháp  trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương 6 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo.

        Tại hội nghị, các đồng chí thành viên trong đoàn giám sát đã cùng trao đổi, làm rõ một số vấn đề trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng của xã Kim Chung trong thời gian tới.

           Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Ủy viên thường trực HĐND Huyện - Trưởng ban Pháp chế HĐND đánh giá cao vai trò chỉ đạo của cấp uỷ đảng xã Kim Chung, sự chỉ đạo tích cực thực hiện của UBND và công tác tham mưu tích cực của BCH quân sự xã trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng. Đồng thời đồng chí đề nghị xã cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng về Luật Nghĩa vụ quân sự. Nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ, bố trí thời gian huấn luyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị. 

     Hội nghị giám sát nhằm đánh giá đầy đủ những kết quả đã làm được, qua đó làm rõ những khó khăn, vướng mắc và đưa ra giải pháp để triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Dân quân tự vệ  trên địa bàn xã. Trên cơ sở đó để UBND các xã  thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương trong những năm tiếp theo./.

 

Thực hiện: Hồng Sinh- Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh