LĨNH VỰC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC PHÒNG BAN

Công khai điểm truy cập Internet công cộng và trò chơi điện tử trên địa bàn huyện Đông Anh

Ngày đăng 01/09/2020 | 04:03 PM  | View count: 1499
Các điểm truy cập Internet công cộng và trò chơi điện tử trên địa bàn huyện Đông Anh

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 20/09/2018 | 11:28 AM  | View count: 2107
59 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Quản lý đô thị

Ngày đăng 20/09/2018 | 10:09 AM  | View count: 1360
15 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Quản lý đô thị

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Kinh tế

Ngày đăng 20/09/2018 | 09:38 AM  | View count: 1111
22 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Kinh tế

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tư pháp

Ngày đăng 19/09/2018 | 08:19 PM  | View count: 1549
12 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tư pháp huyện Đông Anh

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài chính Kế hoạch

Ngày đăng 19/09/2018 | 02:10 PM  | View count: 1958
3 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài chính Kế hoạch

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Nội vụ

Ngày đăng 19/09/2018 | 09:32 AM  | View count: 1477
3 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài chính Kế hoạch

Thủ tục hành chính theo ISO - phòng Giáo dục và Đào Tạo

Ngày đăng 18/09/2018 | 04:03 PM  | View count: 1782
16 thủ tục hành chính theo ISO - phòng Giáo dục và Đào Tạo:

Thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ngày đăng 18/09/2018 | 10:31 AM  | View count: 2166
5 thủ tục hành chính theo ISO - Phòng Tài nguyên và Môi trường