CHI CỤC THUẾ HUYỆN ĐÔNG ANH

Giảm tiền thuê đất cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Ngày đăng 15/08/2020 | 06:22 PM  | View count: 428
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 22/2020/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020...

Công văn về việc tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ngày đăng 11/08/2020 | 02:32 PM  | View count: 552
Công văn về việc tiếp tục tuyên truyền Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ