Công khai ngân sách

Đông Anh công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017
Ngày đăng 23/08/2018 | 12:33

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

Ngày 12 tháng 7 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 3506/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017. Chi tiết Quyết định và các biểu đính kèm bên dưới:

 -  Quyết định số 3506

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh