Công khai ngân sách

Đông Anh ban hành quyết định về công bố công khai điều chỉnh quyết toán thu ngân sách năm 2017
Ngày đăng 23/12/2018 | 14:43

Ngày 19 tháng 11 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 6549/QĐ-UBND về việc công bố công khai điều chỉnh quyết toán thu ngân sách năm 2017

Chi tiết Quyết định số 6549 được đính kèm bên dưới:

 -  Quyết định số 6549 về công bố công khai điều chỉnh quyết toán thu ngân sách năm 2017

 

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh