Công khai ngân sách

Huyện Đông Anh ban hành Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
Ngày đăng 26/12/2018 | 10:43

Ngày 25 tháng 12 năm 2018, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 7438/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách của Huyện trong năm 2019

Chi tiết Quyết định số 7438/QĐ-UBND được đính kèm bên dưới:

 -  Quyết định 7438 về công khai dự toán ngân sách năm 2019

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh