Công khai ngân sách

Đông Anh công khai Dự toán ngân sách năm 2020
Ngày đăng 09/01/2020 | 11:03

Ngày 31/12/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Quyết định số 11567/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Huyện

Chi tiết nội dung Quyết định số 11567 của UBND huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

  Quyết định số 11567/ QĐ-UBND

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh