DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CÁC LĨNH VỰC

UBND thành phố Hà Nội công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 02/10/2019 | 09:18 AM  | View count: 24
Ngày 29/8/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4658/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp...

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 26/08/2019 | 02:32 PM  | View count: 25
Ngày 19/8/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4393 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội , UBND xã trên địa...

Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/08/2019 | 04:47 PM  | View count: 23
Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4041 về ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/...

Thành phố Hà Nội công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND huyện trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 15/08/2019 | 04:34 PM  | View count: 29
Ngày 08/8/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4226/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND huyện...