ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh thông báo mời đơn vị tổ chức bán đấu giá ( lần 3)

Ngày đăng 30/03/2022 | 08:48 PM  | View count: 705
Ngày 29/3/2022, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 267/TB-TCKH về việc mời đơn vị tổ chức bán đấu giá ( lần 3)

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày đăng 09/08/2021 | 11:29 AM  | View count: 389
Ngày 09/8/2021, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Đông Anh ban hành Thông báo số 23/TB-TTVHTT&TT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Uy Nỗ tổ chức hội nghị thông tin về dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ

Ngày đăng 12/03/2020 | 04:38 PM  | View count: 2954
Chiều ngày 12/3, tại Nhà văn hoá thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ tổ chức hội nghị thông tin về dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây đường Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh.

Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Hướng dẫn số 10/HD-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện Đông Anh

Ngày đăng 21/06/2019 | 05:30 PM  | View count: 1984
Ngày 10/4/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 438/UBND-TCKH về việc Hướng dẫn điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong Hướng dẫn số 10/HD-UBND ngày 10/9/2018 của UBND Huyện

Thông báo kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc chương trình xây dựng cơ quan điện tử huyện Đông Anh năm 2014

Ngày đăng 12/11/2014 | 09:40 AM  | View count: 2962
Ngày 06 tháng 11 năm 2014, UBND huyện Đông Anh ra Thông báo kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc chương trình xây dựng cơ quan điện...

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh