ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG

Thông báo kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc chương trình xây dựng cơ quan điện tử huyện Đông Anh năm 2014
Ngày đăng 12/11/2014 | 09:40  | View count: 2458

Ngày 06 tháng 11 năm 2014, UBND huyện Đông Anh ra Thông báo kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc chương trình xây dựng cơ quan điện tử huyện Đông Anh năm 2014.

     Chi tiết thông báo kết quả các gói thầu tại tệp đính kèm:

 -   Gói thầu số 1

 -   Gói thầu số 2

 -   Gói thầu số 3

 -   Gói thầu số 4

 -   Gói thầu số 5

 -   Gói thầu số 6

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh