ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH QUẬN

Đoàn giám sát HĐND Huyện giám sát công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại xã Vĩnh Ngọc

Ngày đăng 11/11/2020 | 12:15 PM  | View count: 3250
Sáng 11/11, Đoàn giám sát HĐND Huyện do đồng chí Hoàng Quang Lịch – Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc tại xã Vĩnh Ngọc về công tác giải phóng...

Đoàn giám sát HĐND Huyện giám sát công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại xã Uy Nỗ

Ngày đăng 05/11/2020 | 11:54 AM  | View count: 1640
Sáng 5/11, Đoàn giám sát HĐND Huyện do đồng chí Hoàng Quang Lịch – Trưởng Ban Pháp chế HĐND Huyện làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã có buổi làm việc với xã Uy Nỗ về công tác giải phóng mặt...

Huyện Đông Anh làm việc với các Sở, ngành Thành phố để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành Quận.

Ngày đăng 13/03/2020 | 11:24 AM  | View count: 3306
Sáng 13/3, UBND huyện Đông Anh đã có buổi làm việc với đại diện một số Sở, ngành của Thành phố để thống nhất, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, xây dựng huyện thành Quận....

Đoàn kiểm tra huyện Đông Anh kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 và và thực hiện đề án đầu tư xây dựng xã Tàm Xá thành phường giai đoạn 2020 – 2025.

Ngày đăng 28/02/2020 | 03:53 PM  | View count: 1277
Chiều 27/2, tại UBND xã Tàm Xá, Đoàn kiểm tra huyện Đông Anh do đồng chí Lê Trung Kiên – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức...

Đoàn công tác huyện Đông Anh làm việc với thị trấn Đông Anh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 và và thực hiện đề án đầu tư xây dựng thị trấn Đông Anh thành phường giai đoạn 2020 – 2025.

Ngày đăng 26/02/2020 | 03:50 PM  | View count: 1935
Chiều 25/2, tại UBND thị trấn, Đoàn kiểm tra huyện Đông Anh do đồng chí Lê Trung Kiên – Phó Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức...

Đông Anh triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025”

Ngày đăng 20/02/2020 | 10:43 AM  | View count: 2527
Sáng ngày 20/2, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025”, đồng chí Nguyễn Thị Tám – UVBTV –...

Hội nghị phản biện xã hội vào Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Đông Anh, giai đoạn 2019 – 2025 và những năm tiếp theo

Ngày đăng 08/12/2019 | 12:22 PM  | View count: 2778
Chiều 6/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Đề án Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước huyện Đông Anh theo hướng phục...

Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Đề án “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động huyện Đông Anh, giai đoạn 2020 – 2025 và những năm tiếp theo”

Ngày đăng 06/12/2019 | 09:22 AM  | View count: 1962
Chiều 05/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Đề án “Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động huyện Đông Anh, giai đoạn 2020 – 2025 và...

Việt Hùng tổ chức phản biện xã hội vào Dự thảo Đề án đầu tư xây dựng xã Việt Hùng thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025.

Ngày đăng 28/11/2019 | 10:41 AM  | View count: 2441
Sáng 28/11, Ủy ban MTTQ xã Việt Hùng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án Đầu tư xây dựng xã Việt Hùng thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025.

UBMTTQ Xã Xuân Canh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Đề án đầu tư xây dựng xã Xuân Canh thành Phường, giai đoạn 2020-2025.

Ngày đăng 19/11/2019 | 10:37 AM  | View count: 2302
Sáng 19/11, UBMTTQ xã Xuân Canh tổ chức hội nghị phản biện xã hội vào Đề án đầu tư xây dựng xã Xuân Canh thành Phường, giai đoạn 2020-2025.

Xã Vĩnh Ngọc tổ chức phản biện xã hội đối với Đề án Đầu tư xây dựng xã thành Phường

Ngày đăng 28/10/2019 | 11:25 AM  | View count: 2113
Sáng 28/10, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Ngọc tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Đề án Đầu tư xây dựng xã Vĩnh Ngọc thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025.

Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo Đề án đầu tư xây dựng xã Bắc Hồng thành Phường giai đoạn 2020-2025.

Ngày đăng 25/10/2019 | 01:13 PM  | View count: 2357
Sáng 25/10, UBMTTQ xã Bắc Hồng tổ chức hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo Đề án đầu tư xây dựng xã Bắc Hồng thành Phường giai đoạn 2020-2025.

Vân Hà tổ chức phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án Đầu tư xây dựng xã Vân Hà thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025

Ngày đăng 24/10/2019 | 04:10 PM  | View count: 815
Sáng 24/10, Ủy ban MTTQ xã Vân Hà tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án Đầu tư xây dựng xã Vân Hà thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025.

Đông Hội tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án đầu tư, xây dựng xã thành phường giai đoạn 2020 - 2025

Ngày đăng 18/10/2019 | 02:27 PM  | View count: 1526
Sáng ngày 18/10, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Đông Hội đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án đầu tư xây dựng xã Đông Hội thành phường giai đoạn 2020-2025. Về dự có đồng chí...

Uy Nỗ tổ chức phản biện xã hội đối với Đề án Đầu tư xây dựng xã Uy Nỗ thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025

Ngày đăng 17/10/2019 | 11:29 AM  | View count: 1840
Sáng 17/10, Ủy ban MTTQ xã Uy Nỗ tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với Đề án Đầu tư xây dựng xã Uy Nỗ thành Phường, giai đoạn 2020 – 2025.

Tiên Dương tổ chức Hội nghị phản biện đề án đầu tư xây dựng xã thành phường

Ngày đăng 03/10/2019 | 01:20 PM  | View count: 2530
Sáng mùng 3/10, xã Tiên Dương đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào Đề án đầu tư xây dựng xã Tiên Dương thành phường vào năm 2023. Đồng chí Nguyễn Văn Hoa – HUV – Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Đông...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành Quận

Ngày đăng 12/06/2019 | 02:15 PM  | View count: 2822
Ngày 05/6/2019, Huyện ủy Đông Anh ban hành Quyết định số 3905 về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành Quận

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Huyện giám sát tiến độ thực hiện các Đề án “Sáng – Xanh – Sạch –Đẹp” tại xã Vân Hà

Ngày đăng 11/06/2019 | 05:21 PM  | View count: 2157
Chiều 11/6, Ban Pháp chế HĐND Huyện do đồng chí Hoàng Quang Lịch làm trưởng đoàn đã về giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các Đề án “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” tại xã Vân Hà.

Kế hoạch thực hiện tuyên truyền mục tiêu xây dựng huyện Đông Anh thành Quận vào năm 2020 và là Trung tâm của đô thị thông minh

Ngày đăng 10/05/2019 | 12:46 PM  | View count: 1756
Ngày 04/5/2019, UBND huyện Đông Anh xây dựng Kế hoạch số 148 về triển khai thực hiện tuyên truyền mục tiêu xây dựng Huyện thành Quận vào năm 2020 và là Trung tâm của đô thị thông minh

Kế hoạch xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận theo lộ trình được duyệt

Ngày đăng 26/03/2019 | 11:22 AM  | View count: 3510
Ngày 22/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 99 về việc xây dựng và triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng Huyện thành quận theo lộ trình được duyệt

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh