Điểm sáng thủ đô

Đồng chí đồng chí Bí thư Huyện ủy Đông Anh tiếp xúc, đối thoại giữa với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã Đông Hội
Ngày đăng 09/11/2017 | 14:10  | View count: 5636

Sáng 9/11, đồng chí Nguyễn Văn Quang- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện đã có buổi tiếp xúc, đối thoại với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã Đông Hội về Chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân, giai đoạn 2016 - 2020. Cùng dự có các đồng lãnh đạo UBND Huyện, trưởng một số Phòng, ban ngành đoàn thể Huyện.

         

       Tại hội nghị, đại biểu nhân dân xã Đông Hội đã nêu lên các ý kiến, kiến nghị với lãnh đạo Huyện ủy- UBND Huyện liên quan đến một số nội dung thuộc đề án  xây dựng Đông Hội thành xã Nông thôn mới điển hình tiên tiến gắn với quá trình đô thị hóa;  những điểm mới trong xây dựng xã nông thôn mới điển hình tiên tiến, giai đoạn 2016 - 2020; số lượng, quy mô, lộ trình một số dự án được xây dựng trên địa bàn xã trong thời gian tới; kế hoạch cải tạo hồ ao, hệ thống tiêu thoát nước trong khu dân cư cùng một số vấn đề liên quan đến việc đầu xây dựng hệ thống đường, điện và một số trường học trên địa bàn. Trong đó, nhân dân xã Đông Hội quan tâm nhất là hướng chuyển đổi cơ cấu ngành nghề kinh tế, tạo việc làm cho người dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp, cùng quỹ đất cho phát triển làng nghề trên địa bàn.

 

 Sau khi tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã chỉ đạo lãnh đạo UBND Huyện trực tiếp giải đáp thắc mắc của người dân có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách, quản lý. Đồng thời nhấn mạnh  "Bước sang giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện các chương trình, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới của các cấp theo bộ tiêu chí mới, xã Đông Hội mới chỉ đạt 12/19 tiêu chí , còn 7 tiêu chí chưa đạt. Vì vậy để xây dựng thành công  xã nông thôn mới điển hình tiến tiến như đề án phê duyệt đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân  xã Đông Hội cần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân và chú trọng vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới".

          Kết thúc hội nghị, những nội dung trao đổi của nhân dân xã Đông Hội cùng những kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy sẽ đươc thông báo kịp thời đến các cơ quan, tổ chức liên quan để sớm triển khai, thực hiện.

Huyền Trang - Việt Quang