Điểm sáng thủ đô

Ban chỉ đạo Trung ương kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại Đông Anh
Ngày đăng 22/11/2017 | 21:30  | View count: 3999

Sáng 22/11, Ban chỉ đạo Trung ương về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại huyện Đông Anh.

    

 

   Cùng đi với đoàn có đại diện các cơ quan của TW, đồng chí Tô Văn Động – Giám đốc sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội, các thành viên Ban chỉ đạo của thành phố, tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tám – TVHU – Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Đông Anh và xã  Nam Hồng.

    Thay mặt Ban chỉ đạo của Huyện, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh – HUV – Trưởng phòng VH –TT Huyện Đông Anh – Phó trưởng Ban chỉ đạo của Huyện, đã báo cáo với Ban chỉ đạo Trung ương về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Đông Anh. Theo đó, trong năm 2017 phong trào ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ trên địa bàn huyện Đông Anh tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, tạo được phong trào thi đua rộng lớn từ trong mỗi gia đình, trên các địa bàn dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học…. Phong trào đã thực sự phát huy tiềm năng và huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân, làm khơi dậy truyền thống văn hoá của dân tộc, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở khu dân cư. Năm 2017, toàn huyện có 89,2% số hộ gia đình được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hoá"; 92,3% thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa, 75,% tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa; 15,5% cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Nếp sống văn hoá, văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Văn nghệ quần chúng phát triển mạnh. Các thiết chế văn hoá ở cơ sở tiếp tục được tăng cường.

     Tại buổi làm việc, đoàn công tác và các thành viên Ban Chỉ đạo TW đã trao đổi, làm rõ một số một số nội dung trong quá trình triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Huyện và Thành phố.

     Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội và huyện Đông Anh, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến tầng lớp nhân dân; đặc biệt, tổ chức phong trào tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Qua đó, hệ thống chính trị, nhân dân hiểu rõ, tạo sức lan tỏa trong thời gian sắp tới.

Trần Minh - Việt Quang