Đường dây nóng

UBND Huyện

Tiếp công dân

04.??????

04.??????

Giải quyết TTHC

04.?????????

DU LỊCH ĐÔNG ANH

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2018
Ngày đăng 16/03/2018 | 09:51

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin tuyên truyền trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2018

Ngày 27/11/2017, Uỷ ban huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin tuyên truyền năm 2018. Chi tiết Kế hoạch đăng tải tệp đính kèm bên dưới:

 -  Nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thông tin tuyên truyền năm 2018

video

Bình chọn

Trung bình (0 Bình chọn)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh