AN NINH - QUỐC PHÒNG

HĐND xã Đại Mạch khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ 10
Publish date 27/12/2019 | 11:21

Trong ngày 27 /12, HĐND xã Đại Mạch khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức kỳ họp thứ 10, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2019, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2020. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Duy Lâm – HUV- Phó Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh, đồng chí Nguyễn Đình Phúc- HUV- Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Đông Anh. Các đại biểu HĐND huyện trúng cử tại xã, lãnh đạo Đảng, Chính quyền, đại diện các ban, ngành đoàn thể và các ông bà đại biểu HĐND xã Đại Mạch.

Trong năm 2019, tình hình phát triển KT – XH của xã tiếp tục chuyển biến tích cực và thu được nhiều kết quả. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4,44 triệu đồng/người/tháng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng góp phần ổn định tình hình kinh tế- xã hội của địa phương. Trong năm xã đã tập trung nâng cấp, hoàn thiện đề án Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 được UBND huyện phê duyệt; hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng 2 công trình; 4 dự án đang triển khai, thi công theo đúng kế hoạch. Công tác QLĐĐ, TTXD, GPMB, XDCB và VSMT được tăng cường, xã đã cấp được 13/15 giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu, xác nhận hồ sơ địa chính 119 hộ gia đình trên địa bàn xã. Công tác văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được triển khai thực hiện sâu rộng với nhiều hoạt động phong phú đa dạng, thu hút đông đảo người dân tham gia hưởng ứng; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo; công tác chính sách xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an ninh quốc phòng được củng cố, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững…

Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã thông qua các báo cáo,  tờ tình của kỳ họp. Tiếp đó, Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và lãnh đạo UBND xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.

Sau một  ngày làm việc khẩn trương, trách nhiệm, kỳ họp thứ 10 HĐND xã Đại Mạch  khóa XX nhiệm kỳ 2016- 2021 đã  thông qua dự thảo các nghị quyết quan trọng, đảm bảo nội dung, chương trình đề ra

Thực hiện: Hồng Sinh - Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh