AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị đóng góp, cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo KT-XH, QPAN giai đoạn 2016 – 2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021 – 2025
Publish date 21/02/2020 | 10:53

Sáng 21/02, UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị để đóng góp, cho ý kiến của các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban UBND Huyện vào bản Dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, dảm bảo QPAN 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Linh – UVBTVHU – Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì hội nghị.

 

      Dự thảo Báo cáo khẳng định, với phương châm tập trung, chủ động, quyết liệt, sâu sát và đổi mới trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng từ Huyện đến cơ sở, kinh tế - xã hội của Huyện phát triển đúng hướng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết đề ra, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế trên địa bàn đến hết năm 2020 ước đạt hơn 156 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,2%, cao hơn so với chỉ tiêu Đại hội 28 đề ra là 8,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm.

     Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng được chấn chỉnh và tăng cường, nhiều vụ việc vi phạm đã được giải quyết dứt điểm; các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều khởi sắc; giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội được tăng cường, đạt hiệu quả; năm 2016 toàn huyện còn 2.246 hộ nghèo, chiếm 2,22% thì đến nay toàn huyện không còn hộ nghèo. Huyện đã được Thành Phố quyết định cho Huyện đầu tư xây dựng thành Quận trong giai đoạn 2020-2025. Huyện cũng đã chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả 14/15 Đề án thành phần được phê duyệt.

   

      Trong giai đoạn 2021-2025, UBND Huyện đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhiệm vụ trọng tâm; 3 khâu đột phá và 7 giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QPAN trong cả giai đoạn. Trong đó phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,2-10,5% và hoàn thành 8 tiêu chí chưa đạt của Đề án đầu tư xây dựng Đông Anh thành Quận.

    Ngay sau hội nghị lãnh đạo các phòng, ban thuộc Huyện tổ chức hội thảo tại đơn vị để tham gia, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo, nhằm xây dựng bản Báo cáo đầy đủ, khoa học và đảm bảo chính xác giữa các số liệu. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được thông qua Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tháng 01, tháng 02, nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 và các tháng tiếp theo.

 

Thực hiện: Trọng Công - Thế Vĩnh

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh