AN NINH - QUỐC PHÒNG

Huyện Đông Anh bồi dưỡng công tác dân vận năm 2020
Publish date 07/07/2020 | 11:35

Sáng 7/7, Ban dân vân Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân vận năm 2020 cho 246 đồng chí là cán bộ dân vận Huyện ủy, Công an, Ban chỉ huy quân sự, phòng Nội vụ huyện, UBMTTQ và các đoàn thể, các tổ chức Hội quần chúng của huyện, Trưởng khối vận 24 xã, thị trấn,Tổ trưởng tổ dân vận các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

     Trong thời gian 2 ngày,các học viên đã được đồng chí Nguyễn Văn Cường – UVBTVHU – Trưởng Ban tuyên giáo – Giám đốc TTBDCT và tiến sỹ Trần Quốc Dương  - Trưởng môn Quốc phòng an ninh – Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung của 2 chuyên đề bao gồm: Nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2020 và những năm tiếp theo, trong đó tập trung vào một số kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025của Đảng bộ Huyện Đông Anh. Tình hình tôn giáo hiện nay và chống địch lợi dụng tôn giáo.

     Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm tăng cường nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ Huyện đến cơ sở nắm vững các quan điểm, văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nước; kỹ năng nghiệp vụ công tác dân vận, từ đó áp dụng vào thực hiện tại địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

Thanh Hoa – Bá Đông

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh