DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CÁC LĨNH VỰC

Quyết định ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội
Publish date 15/08/2019 | 16:47  | View count: 59

Ngày 29/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4041 về ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn Thành phố

Chi tiết nội dung Quyết định số 4041, Quy chế và các phụ lục kèm theo đính kèm bên dưới:

Quyết định số 4041/QĐ-UBND