DANH MỤC VÀ NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CÁC LĨNH VỰC

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND xã trên địa bàn thành phố Hà Nội
Publish date 26/08/2019 | 14:32  | View count: 60

Ngày 19/8/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4393 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội , UBND xã trên địa bàn Thành phố

Chi tiết Quyết định số 4393/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Quyết định số 4393/QĐ-UBND