HUYỆN ỦY ĐÔNG ANH

Hội nghị giao ban BCĐ thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận, các xã thị trấn thành phường.
Publish date 30/12/2021 | 12:30  | View count: 1935

Sáng 30/12, Hội nghị giao ban BCĐ thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận, các xã, thị trấn thành phường.

 

      Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tới các điểm cầu của 24 xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.  Dự chỉ đạo tại điểm cầu chính của Huyện có đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện – Trưởng Ban chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Cường - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Linh – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND Huyện- Phó Trưởng BCĐ, dự hội nghị giao ban còn có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND cùng các đồng chí thành viên trong BCĐ.

 

 

      Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe UBND Huyện báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng huyện Đông Anh thành quận, các xã thị trấn thành phường. Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu và các Tổ trưởng các cụm, các xã thị trấn đã báo cáo kết quả và tiến độ triển khai Đề án, đồng thời đưa ra một số khó khăn, vướng mắc và đề ra các giải pháp để sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

 

 

     Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND Huyện- Trưởng BCĐ thực hiện Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận, các xã, thị trấn thành phường yêu cầu: Các cấp uỷ Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị  trên địa bàn Huyện cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền; Tuyên truyền bằng nhiều hình thức sâu rộng đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân toàn Huyện hiểu được nội dung, biết được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu trong việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, các xã thị trấn thành phường; Quán triệt đến cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân dân về chủ trương và các biện pháp thực hiện xây dựng Đề án. Đồng thời đồng chí yêu cầu các phòng, ban của Huyện cần đưa ra các giải pháp, hướng dẫn các xã thực hiện để sớm hoàn thành các chỉ tiêu và tiêu chí chưa đạt.  Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các địa phương cần tập trung cao cho việc tổ chức rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp cụ thể để quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu và các tiêu chí chưa đạt nhằm sớm xây dựng xã thành phường, Huyện thành Quận theo đúng lộ trình đã đặt ra./.

 

Hồng Sinh- Bá Đông

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh