HỆ THỐNG VĂN BẢN

Nghị quyết HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 10/05/2022 | 07:47 AM  | View count: 201
Nghị quyết Kỳ họp thứ Năm (kỳ họp đột xuất)  HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026   Nghị quyết 01/NQ-HĐND: Nghị quyết về việc điều chỉnh kế...

HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp đột xuất)

Publish date 21/04/2022 | 09:04 AM  | View count: 1194
  HĐND Huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp đột xuất) để bàn, cho ý kiến và thông qua một số nội dung theo...

Tờ trình đề xuất nội dung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề

Publish date 08/04/2022 | 04:55 PM  | View count: 240
Tờ trình đề xuất nội dung tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề   chi tiết xem tại đây

Kế hoạch thưc hiện Nghị quyết 250-NQ/HU của BTV Huyện ủy về quyết tâm, phấn đấu hoàn thành "05 có, 03 không" tại các thôn làng, tổ dân phố trên địa bàn Huyện

Publish date 08/04/2022 | 04:54 PM  | View count: 322
Kế hoạch thưc hiện Nghị quyết 250-NQ/HU của BTV Huyện ủy về quyết tâm, phấn đấu hoàn thành "05 có, 03 không" tại các thôn làng,...

Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề "Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng"

Publish date 08/04/2022 | 04:52 PM  | View count: 286
Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề "Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng"   chi tiết xem tại...

Tờ trình kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND Huyện năm 2022

Publish date 08/04/2022 | 04:51 PM  | View count: 315
Tờ trình kế hoạch tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND Huyện năm 2022   chi tiết xem tại đây

Báo cáo chương trình, nội dung kỳ họp thứ năm (kỳ họp đột xuất) HĐND Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 08/04/2022 | 04:47 PM  | View count: 195
Báo cáo chương trình, nội dung kỳ họp thứ năm (kỳ họp đột xuất) HĐND Huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026   chi tiết nội dung xem tại đây...

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh