HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thường trực HĐND huyện Đông Anh khoá XVII
Publish date 19/11/2013 | 10:38  | View count: 2400

TT HĐND Huyện có 3 đồng chí:
 
Ông Nguyễn Văn Chén - Huyện uỷ viên, Chủ tịch HĐND Huyện
 
ĐT: 04.38832271
 
Bà Phạm Thị Mứt - Huyện uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND Huyện
 
ĐT: 04.39655340
 
Ông Đỗ Xuân Chuyển - Huyện uỷ viên, UVTT HĐND Huyện
 
ĐT: 04.38839379

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh