HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND huyện Đông Anh khoá XVII
Publish date 19/11/2013 | 10:37  | View count: 2165

Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh khoá XVII, nhiệm kỳ 2004 - 2009 đến nay có 35 đại biểu: 

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh