HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội nghị giao ban ba cơ quan HĐND- UBND- UBMTTQ Huyện
Publish date 01/11/2017 | 11:20  | View count: 4403

Chiều 31/10, ba cơ quan HĐND- UBND- UBMTTQ Huyện đã họp giao ban thống nhất nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp lần thứ 6, HĐND Huyện Đông Anh khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Quang- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện đã chủ trì hội nghị.

 

Theo dự kiến Kỳ họp thứ 6 HĐND Huyện khóa 19 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 12,13/12/2017 tại Hội trường HĐND- UBND Huyện; thời gian dự kiến tổ chức tiếp xúc cử tri trong 3 ngày từ ngày 21-23/11/2017 vào thứ 3, thứ 4 và thứ 5 tại trụ sở HĐND- UBND các xã, thị trấn. Tại kỳ họp thứ 6, HĐND Huyện sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình như: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 6 HĐND Huyện; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2018; Báo cáo thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2017 và dự toán, phân bổ ngân sách năm 2018; Tờ trình đề nghị phê chuẩn điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với việc thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Báo cáo kết quả công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, trong đó chú trọng riêng đánh giá về hoạt động của Hội thẩm nhân dân……

     Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND Huyện dự kiến thông qua 4 Nghị quyết, bao gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Huyện năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn danh mục kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi sự nghiệp kinh tế năm 2018; Nghị quyết về phê chuẩn điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND Huyện năm 2018.

Trên cơ sở nội dung, chương trình của kỳ họp lần thứ 6 HĐND Huyện đã được các đại biểu tham dự hội nghị thống nhất, đồng chí Nguyễn Văn Quang- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, các khối, ngành cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được phân công; tập trung chuẩn bị, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của các báo cáo cần ngắn, gọn; những nội dung cần quan tâm khi tiếp xúc cử tri, trong đó chú ý đến cử tri tự do; vấn đề an ninh, đầu tư cơ sở vật chất….

video