HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND Thị trấn Đông Anh giám sát khối trường học trên địa bàn
Publish date 05/06/2018 | 14:47  | View count: 3955

Trong các ngày từ 28/5 đến ngày 1/6, Thường trực HĐND Thị trấn Đông Anh tổ chức đợt giám sát chuyên đề thực hiện công tác giảng dạy, công tác tài chính trong năm học 2017-2018 tại 4 trường học trên địa bàn gồm; các trường: Tiểu học Thị trấn, Trung học cơ sở Thị trấn, Mầm Non Sao Mai và Tiểu học Thị trấn A.

     Qua nghe báo cáo và giám sát thực tế tại các trường, thường trực HĐND thị trấn nhận thấy: Công tác giảng dạy của các nhà trường có chất lượng tương đối đồng đều; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; tỷ lệ học sinh khá, giỏi của các trường THCS đều tăng hơn so với năm học trước; tỷ lệ học sinh chuyển cấp đều đạt cao. Đội ngũ giáo viên của 4 trường cơ bản đã được bố trí đầy đủ, tình trạng giáo viên hợp đồng chiếm tỷ lệ thấp trong cơ cấu. Các khoản thu, chi cơ bản thực hiện theo các văn bản quy định hiện hành và theo sự chỉ đạo, phối hợp từ các cơ quan có liên quan.

     

    Cũng tại các buổi giám sát, Đoàn giám sát của HĐND thị trấn và nhà trường đã trao đổi làm rõ các nội dung: Quy trình thu, chi các khoản trong trường học; chi tiết các khoản thu, hình thức thu, mức thu, cơ sở pháp lý để căn cứ thu đối với từng khoản thu; việc sử dụng ngân sách nhà nước cấp đúng các văn bản qui định, đồng thời  tăng cường công tác quản lý, sử dụng các khoản đóng góp, đảm bảo đúng mục đích, đem lại hiệu quả thiết thực./.

Nguồn: HĐND Thị Trấn Đông Anh

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh