KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Đông Hội khóa 20 nhiệm kỳ 2016 - 2021
Publish date 19/06/2018 | 13:35

Trong 2 ngày 18,19/6, HĐND xã Đông Hội tổ chức kỳ họp thứ 7 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

      Trong 6 tháng đầu năm 2018, cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 40tr/ha bằng 61,8% kế hoạch năm, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm, các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ hoạt động phát triển ổn định. Công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng trên địa bàn xã được tăng cường, từ đầu năm đã trình 18 hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, trong đó có 9 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện đã được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

      Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, chỉ đạo tốt các thôn bầu ban chủ nhiệm nhà văn hóa – khu thể thao và thành lập các câu lạc bộ thành viên, tuyên truyền vân động nhân dân tích cực tham gia phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, số hộ đăng ký gia đình văn hóa trên địa bàn xã đạt 99,8%, 29/33 ca người qua đời được đưa đi hỏa táng đạt 88%. Các chương trình mục tiêu về y tế, chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững và ổn định, công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo. 

     Tại kỳ họp, HĐND xã cũng thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2018 trong đó tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tang văn minh, phấn đấu số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trong toàn xã đạt 95% trở lên. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, mở các lớp dạy nghề ngắn hạn cho nhân dân trong xã. Hoàn thiện đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình phục vụ sinh hoạt văn hóa của nhân dân.

 

 

Việt Quang

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh