KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án “ Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2020-2025 theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.”
Publish date 19/06/2020 | 10:09

Sáng ngày 19/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án “ Phát triển, nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2020 - 2025 theo bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP.”

 

      Về dự có đồng chí Đinh Hạnh-  Nguyên Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội- Thành viên Hội đồng tư vấn  Ủy ban MTTQ  Việt Nam Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Văn Chí- Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, đồng chí Đỗ Ngọc Bích – UVBTVHU - Chủ tịch UBMTTQ huyện Đông Anh, đồng chí Nguyễn Xuân Linh- UVBTVHU - Phó chủ tịch UBND huyện.

      Dự thảo Đề án gồm 4 phần, 14 phụ  mục, 9 giải pháp, trọng tâm của Đề án là hướng đến phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Việc thực hiện Đề án sẽ giúp phát huy tiềm năng sáng tạo của người dân ở khu vực nông thôn trong tổ chức sản xuất; tăng cường liên kết sản xuất; nâng cao giá trị, sức cạnh tranh của sản phẩm; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn huyện Đông Anh.

     Theo thống kê, hiện trên địa bàn huyện Đông Anh có 270 sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có đủ  điều kiện  tham gia chương trình OCOP trên địa bàn 24 xã, thị trấn, ở các lĩnh vực thực phẩm; Đồ uống; thảo dược; thủ công mỹ nghệ, trang trí; dịch vụ nông thôn, bán hàng. Mục tiêu Đề án là xây dựng hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP đồng bộ từ Huyện đến xã; phấn đấu đến năm 2025, toàn Huyện có ít nhất 150 sản phẩm và đề nghị Thành phố đánh giá, phân hạng và công nhận sản phẩm  đạt chuẩn OCOP; lựa chọn ít nhất 10 sản phẩm cấp Huyện tập trung đầu tư để đạt tiêu chí là sản phẩm cấp tỉnh ( 4 sao); trong đó, phấn đấu có 2 sản phẩm đạt 5 sao được tham gia vào chuỗi giá trị cấp quốc gia…

 

 

 

     Tại Hội nghị các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm xây dựng hoàn thiện Đề án như: Tên của Đề án cần rút ngắn gọn và dễ hiểu, cần điều chỉnh và bổ sung một số ý ở phần nội dung của Đề án cho phù hợp với thực tế; cần xác định cụ thể nguồn kinh phí hỗ trợ, đối tượng được hỗ trợ; tăng cường các hoạt động tuyên truyền để mọi người dân hiểu đầy đủ về chương trình này; các giải pháp thực hiện để Đề án đạt hiệu quả, mục tiêu đề ra…….

 

 

 

     Các ý kiến tại hội nghị đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh trân trọng tiếp thu, tổng hợp làm căn cứ xây dựng báo cáo phản biện của MTTQ, chuyển đến UBND Huyện sớm xây dựng hoàn thiện Đề án để vào thực hiện

 

 

                                                                                                                Thực hiện: Hồng Sinh- Bá Đông

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh