KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Huyện ủy Đông Anh đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 01 của Huyện ủy và Thành ủy giai đoạn 2016 – 2019.
Publish date 23/08/2019 | 13:32

Sáng 23/8, Huyện ủy Đông Anh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Chương trình số 01 của Huyện ủy về “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nhất là cán bộ quản lý gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI”. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Phạm Văn Châm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện.

 

 

 

 

          Chương trình số 01 của huyện ủy được xác định là chương trình xương sống, cốt lõi, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Huyện. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình 01 luôn được các cấp ủy từ huyện đến cơ sở đổi mới, sát với tình hình thực tế, yêu cầu khách quan của công tác xây dựng Đảng, đóng góp quan trọng vào hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 đã đề ra.Trong 3 năm, từ 2016 đến 2019 toàn huyện đã có 23 tổ chức Đảng được thành lập,  kết nạp được 1.342 đảng viên mới. Công tác tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc thực hiện tinh thần nêu gương, đề cao tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là cán bộ quản lý được Huyện chú trọng tập trung vào các nội dung sát với tình hình thực tế của từng đơn vị. Ban thường huyện ủy luôn chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát với việc tổ chức kiểm tra 10 chuyên đề đối với 51 lượt tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và 8 đảng viên, giám sát 8 chuyên đề đối với 8 tổ chức cơ sở đảng và 4 đảng viên. Qua đó đã tiến hành kiểm tra các dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức cơ sở đảng và 25 đảng viên, tiến hành thi hành kỷ luật 1 tổ chức cơ sở đảng, 116 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm với  20,7% tổ chức đảng đạt Trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 76,7% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 76,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 3 năm qua.

 

 

 

 

 

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp ủy từ huyện đến cơ sở trong 3 năm thực hiện Chương trình số 01 của Huyện ủy và Thành ủy, những kết quả đó sẽ là tiền đề quan trọng để Huyện tiếp tục phấn đấu xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, sự đoàn kết trong đảng và sự gắn bó giữa Đảng với dân và dân với Đảng.

       Tại hội nghị, đã có 6 tham luận đề ra các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 01 và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và 7 giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt Chương trình số 01 trong những năm tiếp theo.

 

Trọng Công  - Trung Dũng

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh