KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

HĐND huyện Đông Anh khóa 19 nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 15
Publish date 25/03/2020 | 10:45

Sáng 25/3, HĐND huyện Đông Anh khóa 19 nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp thứ 15 nhằm điều chỉnh chủ trương một số Dự án thuộc thẩm quyền.

     Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Quang- TUV- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Phạm Văn Châm- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Lê Trung Kiên- Phó Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch UBND Huyện, đồng chí Đỗ Ngọc Bích - Ủy viên Ban TVHU – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy- Thường trực HĐND- UBND Huyện, các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và các ông, bà là đại biểu HĐND huyện khóa 19.

     Tại kỳ họp đã thông qua Tờ trình xin ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án cấp Thành phố sử dụng nguồn ngân sách cấp Huyện; Tờ trình về việc đề xuất đầu tư một số dự án cấp Thành phố sử dụng nguồn ngân sách Huyện; Tờ trình về việc đề nghị bổ sung dự toán chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 từ nguồn tăng năm 2019 (đợt 2) thuộc thẩm quyền Huyện quyết định; Tờ trình đề nghị phân bổ kế hoạch vốn hoàn trả Qũy đầu tư phát triển Thành phố từ nguồn dự phòng kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tờ trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; Tờ trình thống nhất về nội dung và các giải pháp cơ bản để thực hiện các Đề án đầu tư, xây dựng xã, thị trấn thành phường, giai đoạn 2020 – 2025.

     Trên cơ sở xem xét các tờ trình của UBND huyện và báo cáo thẩm tra của 2 Ban HĐND huyện, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, kỳ họp đã nhất trí cao và biểu quyết thông qua 6 Nghị quyết với các nội dung được đề xuất tại các tờ trình.

     Đây đều là những nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh - tế xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn, tiến tới đưa huyện Đông Anh trở thành Quận và các xã thành Phường trong thời gian sớm nhất.  Để tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết đã được HĐND Huyện thông qua, HĐND Huyện đề nghị UBND Huyện, các phòng, ban, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra.

Huyền Trang/Việt Quang

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh