KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Kỳ họp thứ 14 HĐND xã Võng La khóa 20 nhiệm kỳ 2016 - 2021
Publish date 17/06/2020 | 15:45

Sáng 17/6, HĐND xã Võng La tổ chức kỳ họp thứ 14 HĐND xã khóa 20 nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và bàn các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

     Trong 6 tháng đầu năm 2020, cơ cấu kinh tế của xã có sự chuyển dịch theo đúng định hướng thương mại – dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, kinh tế trên địa bàn xã tiếp tục duy trì và phát triển. Công tác quản lý đất đai trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã được tăng cường, từ đầu năm đã cấp được 4/10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đủ điều kiện. Thực hiện đề án xây dựng xã thành phường được tập trung, trong đó tập trung thực hiện các đề án Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, khởi công xây mới và cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

     Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng hộ gia đình an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid 19, công tác tang văn minh trên địa bàn xã 6 tháng đầu năm đạt 87,55%.

     Tại kỳ họp, HĐND xã cũng đã bàn và đưa ra các nhiệm vụ, phương hướng phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020 với 1 số chỉ tiêu như: Phấn đấu số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” trong toàn xã đạt 92% trở lên, 3/3 thôn làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo đúng địch hướng thương mại dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người trên 50 triệu đồng/người/năm. Tiếp tục đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạng tầng và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã Võng La thành phường văn minh, giàu đẹp và hiện đại.

Việt Quang

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh