KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Hội nghị lần thứ 2 BCH Đảng bộ huyện Đông Anh khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Publish date 04/09/2020 | 15:06

Trong 2 ngày mùng 3 và mùng 4/9, BCH Đảng bộ huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị lần thứ 2 để thông qua các Báo cáo, Tờ trình quan trọng. Đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện; đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện chủ trì hội nghị.

     Tại Hội nghị, BCH Đảng bộ Huyện đã tiến hành thông qua Báo cáo Tờ trình về dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy khóa XXIX; Báo cáo Tờ trình về quy chế nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc của Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách TCCS Đảng; Báo cáo Tờ trình về quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo Tờ trình về dự thảo Chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo Tờ trình về việc tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội lần thứ XXIX; Báo cáo Tờ trình về việc tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo về Chương trình kỳ họp thứ 17 – HĐND Huyện khóa XIX và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ Huyện khóa XXIX về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 17 – HĐND Huyện khóa XIX.

     Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện khẳng định, nội dung các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại hội nghị lần này là những vấn đề cốt lõi, mang tình nguyên tắc, đảm bảo nguyên tắc theo quy định của Đảng, nhằm phát huy trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân của mỗi tập thể, mỗi cá nhân phụ trách.

     Về  quy chế quy định nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và chế độ làm việc của Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách TCCS Đảng. Đồng chí cho rằng, đây là điểm mới của nhiệm kỳ này nhằm làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ phụ trách cụm, Huyện ủy viên phụ trách TCCS Đảng. Qua đó nâng cao hơn thẩm quyền, trách nhiệm và sự gắn bó với cơ sở, với các TCCS đảng của các đồng chí ủy viên Ban thường vụ và Huyện ủy viên.

     Ban chấp hành cơ bản nhất trí với dự thảo của Ban thường vụ Huyện ủy chuẩn bị và thống nhất giao cho Ban thường vụ Huyện ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện để ban hành.

     Về quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa 29, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ban chấp hành cơ bản nhất trí với dự thảo của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy chuẩn bị và thống nhất giao cho Ban thường vụ Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tiếp thu những ý kiến đóng góp tại hội nghị, bổ sung, hoàn thiện để ban hành.

     Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng hoan nghênh một số Ban chỉ đạo Chương trình đã chủ động xây dựng Đề cương chi tiết của Chương trình công tác trọng tâm, đề xuất việc hoàn thiện các Đề án, kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Thành phố gắn với của Huyện.

    Về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ họp thứ 17 - HĐND huyện khóa 19. Ban chấp hành sẽ thống nhất thông qua Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công nội dung kỳ họp, trong đó, đảm bảo đúng phương án nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

    Cuối cùng, đồng chí Lê Trung Kiên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND Huyện tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, hợp sức, tập trung cao của toàn Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trong huyện, Chắc chắn chúng ta sẽ hoàn thành các mục tiêu, Chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện khóa 29 cũng đã tổ chức chia tay các đồng chí không tái cử Ban chấp hành khóa mới./. 

Trọng Công – Việt Quang

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh