NĂM NÂNG CAO HIỆU LỰC HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 2018

Kế hoạch kiểm soát, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Đông Anh

Publish date 14/02/2019 | 02:55 PM  | View count: 2631
Trong hai ngày 05-07/1, UBND huyện Đông Anh liên tiếp ban hành 3 Kế hoạch số 11,13,14 về kiểm soát, kiểm tra và tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn Huyện

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Publish date 31/01/2019 | 10:43 AM  | View count: 1827
Ngày 23 tháng 01 năm 2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019

Danh mục thông tin cung cấp theo Luật tiếp cận thông tin

Publish date 20/06/2018 | 10:30 AM  | View count: 1832
Huyện Đông Anh công bố danh mục thông tin cung cấp theo Luật tiếp cận thông tin

Quyết định về việc ban hành quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ quan Đảng, Chính quyền, cơ quan Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện và cơ sở

Publish date 19/06/2018 | 05:59 PM  | View count: 4664
Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Huyện ủy Đông Anh ban hành Quyết định số 2818-QĐ/HU về việc quy định đánh giá, xếp loại hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong cơ...

Đông Anh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện

Publish date 19/06/2018 | 05:51 PM  | View count: 3089
Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Đông Anh

Đông Anh tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn Huyện

Publish date 19/06/2018 | 05:42 PM  | View count: 3031
Chỉ thị về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Đông Anh

Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015" trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2018

Publish date 22/05/2018 | 05:03 PM  | View count: 2886
Huyện Đông Anh tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"

Danh sách các Luật và các Nghị Quyết được thông qua

Publish date 10/04/2018 | 04:45 PM  | View count: 3534
Danh sách các Luật và các Nghị Quyết được thông qua

Tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh

Publish date 10/10/2017 | 10:29 AM  | View count: 2662
Ngày 27/4/2017, UBND huyện Đông Anh ban hành công văn số 483 nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Đông Anh

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Đông Anh thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử

Publish date 10/10/2017 | 10:10 AM  | View count: 1983
Thực hiện Quyết định số 522/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017, UBND huyện Đông Anh ra văn bản số 234/UBND-VHTT về việc thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của cán bộ, công...

Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Publish date 10/10/2017 | 09:58 AM  | View count: 2781
Ngày 28 tháng 3 năm 2017, UBND huyện Đông Anh ban hành kế hoạch số 96/KH-UBND về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích...

Kế hoạch thực hiện "Năm kỷ cương hành chính - 2017"

Publish date 10/10/2017 | 09:06 AM  | View count: 2097
Ngày 23 tháng 2 năm 2017, UBND huyện Đông Anh đã ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về thực hiện năm kỷ cương hành chính 2017

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh