Quy hoạch phát triển KT-XH

Phiên đấu giá đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã Mai Lâm, Thụy Lâm, Nam Hồng và Xuân Canh
Publish date 16/04/2018 | 10:39  | View count: 3019

Ngày 15/4, tại hội trường UBND Huyện, Trung tâm phát triển quỹ đất Đông Anh phối hợp với Công ty bán đấu gía Lạc Việt tổ chức Phiên đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt trong khu dân cư nông thôn để xây dựng nhà ở tại thôn Xuân Trạch xã Xuân Canh, điểm X3 thôn Cổ Miếu xã Thụy Lâm, điểm X2 thôn Thái Bình, điểm X7 thôn Mai Hiên xã Mai Lâm và điểm X1 thôn Tằng My xã Nam Hồng.

    Tại phiên đấu giá, tổng số 146 khách hàng đủ điều kiện đã tham gia đấu giá quyền sử dụng 44 ô đất.Trong đó, khu đất tại thôn Xuân Trạch xã Xuân Canh có tổng diện tích là 245,1m2 được chia làm 3 ô đất với 14 hồ sơ tham gia đấu giá, được bán với giá khởi điểm là 16 triệu đồng/m2, bước giá là 300 nghìn đồng/m2. Khu đất tại điểm X3 thôn Cổ Miếu, xã Thuy Lâm có tổng diện tích là 343,7m2 được chia làm 3 ô đất với 27 hồ sơ tham gia đấu giá, được bán với giá khởi điểm là 5 triệu đồng/m2, bước giá là 200 nghìn đồng/m2. Khu đất tại điểm X1 thôn Tằng My xã Nam Hồng có tổng diện tích là 910,55m2 được chia làm 11 ô đất với 27 hồ sơ tham gia đấu giá, được bán với giá khởi điểm là 10 triệu/m2, bước giá là 200 nghìn đồng/m2; khu đất tại điểm X2, thôn Thái Bình có 1 ô đất với diện tích là 75m2, số lượng khách hàng tham gia đấu giá là 16 hồ sơ tham gia đấu giá, được bán với giá khởi điểm là 5 triệu đồng/m2, bước giá là 200 nghìn đồng/ 1m2. Khu đất tại thôn Mai Hiên có tổng diện tích 2.352,2m2 được chia làm 26 ô đất với số lượng khách hàng tham gia đấu giá là 82 hồ sơ, giá khởi điểm là 14 triệu đồng/m2, bước giá là 300 nghìn đồng/m2.

     Kết thúc phiên đấu giá, giá trúng thầu cao nhất tại khu đất thôn Xuân Trạch xã Xuân Canh là 36 triệu 100 nghìn đồng/m2 đất, giá trúng thầu thấp nhất là 31 triệu 600 nghìn đồng/m2. Giá trúng thầu cao nhất tại khu đất thôn Cổ Miếu xã Thụy Lâm là 8 triệu 200 nghìn đồng/m2 đất, giá trúng thầu thấp nhất là 8 triệu đồng/m2. Giá trúng thầu cao nhất tại khu đất thôn Tằng My xã Nam Hồng là 20 triệu 400 nghìn đồng/m2, giá trung thấp thấp nhất là 14 triệu 200 nghìn/m2, giá trúng thầu ô đất tại điểm X2, thôn Thái Bình xã Mai Lâm là 13 triệu đồng/ 1m2. Giá trúng thầu cao nhất tại khu đất thôn Mai Hiên xã Mai Lâm 29 triệu 900 nghìn đồng/m2, giá trúng thầu thấp nhất tại khu đất Mai Hiên xã Mai Lâm là 20 triệu 600 nghìn đồng/1m2. 

 

Việt Quang