QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Lễ động thổ và công bố Dự án Thành phố thông minh tại Đông Anh

Publish date 06/10/2019 | 02:22 PM  | View count: 754
Sáng 6/10/2019, tại xã Vĩnh Ngọc, UBND thành phố Hà nội phối hợp với liên danh giữa Tập đoàn BRG (Việt Nam) và Tập đoàn Sumitomo Corpration (Nhật Bản) đã tổ chức Lễ động thổ và công bố Dự án Thành...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 4-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Publish date 30/09/2019 | 05:00 PM  | View count: 665
Ngày 24/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc gia có Thông báo số 226/2019/CV về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 4-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 2 thửa đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Publish date 30/09/2019 | 04:43 PM  | View count: 306
Ngày 26/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 99/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ

Publish date 30/09/2019 | 04:00 PM  | View count: 601
Ngày 25/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 97/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp (10 ô đất còn lại)

Publish date 27/09/2019 | 10:47 AM  | View count: 447
Ngày 24/9/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có Thông báo số 103/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông...

Thông báo số lượng, vị trí thửa đất đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Publish date 21/09/2019 | 10:54 AM  | View count: 362
Ngày 20/9/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2707/TB-UBND, thông báo số lượng, vị trí thửa đất đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá...

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Publish date 05/09/2019 | 02:42 PM  | View count: 938
Ngày 05/9/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2102/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X, thôn...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Publish date 05/09/2019 | 01:36 PM  | View count: 391
Ngày 30/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 77/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X2, xóm Ngõ, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

Publish date 05/09/2019 | 01:28 PM  | View count: 371
Ngày 30/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có thông báo số 96/2019/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X5, thôn Đông Tây, xã Vân Nội, Đông Anh,...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Publish date 30/08/2019 | 03:15 PM  | View count: 681
Ngày 29/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có Thông báo số 93/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội

Publish date 30/08/2019 | 02:30 AM  | View count: 682
Ngày 27/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt có thông báo số 92/2019/ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X7, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, Đông Anh,...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, xã Dục Tú và điểm X4, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Publish date 30/08/2019 | 02:00 AM  | View count: 911
Ngày 27/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 71/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X1, thôn Dục Tú, xã Dục Tú và điểm X4, thôn Khê...

Đông Anh tổ chức Đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm 1-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp

Publish date 24/08/2019 | 11:33 AM  | View count: 645
Sáng 24/8, tại Hội trường UBND huyện Đông Anh, Ban Quản lý dự án Huyện phối hợp với Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu tổ chức Phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm 1-NO thuộc dự án xây dựng...

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Publish date 19/08/2019 | 09:12 AM  | View count: 544
Ngày 15/8, Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc Gia ban hành Thông báo số 167/2019/CV về việc mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 2-NO thuộc dự án Xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử...

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại các xã Tiên Dương, Dục Tú, Nguyên Khê và xã Vân Nội thuộc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Publish date 14/08/2019 | 10:00 AM  | View count: 640
Ngày 14/8/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 2001, 2002, 2003 và 2004 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt tại điểm X7,...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, Hà Nội

Publish date 05/08/2019 | 03:25 PM  | View count: 312
Ngày 05/8/2019, Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu ban hành Thông báo số 45/TB-ĐGLC về thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 thửa đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, Hà Nội

Publish date 22/07/2019 | 10:33 AM  | View count: 1389
Ngày 18/7, Công ty đấu giá Hợp Danh Lạc Việt ban hành Thông báo số 51/TB-ĐGLV về đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 3-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử dụng đất phía...

Thông báo đấu giá các thửa đất trong ô đất 2-NO khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh

Publish date 15/07/2019 | 02:23 PM  | View count: 860
Ngày 12/7, Công ty đấu giá Hợp Danh số 5 - Quốc gia ban hành Thông báo số 116/2019/CV về mời tham gia đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 2-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất phía Bắc sông Thiếp, huyện Đông Anh, Hà Nội

Publish date 08/07/2019 | 09:05 AM  | View count: 1731
Ngày 05/7/2019, Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu ban hành Thông báo số 09/TB-ĐGLC về thông báo đấu giá quyền sử dụng các thửa đất trong ô đất 1-NO thuộc dự án xây dựng HTKT khu đấu giá quyền sử...

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội

Publish date 20/06/2019 | 10:50 AM  | View count: 1512
Ngày 14/6/2019, Công ty đấu giá Hợp danh Lạc Việt ban hành Thông báo số 42/2019/TB-ĐGLV về việc Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại điểm X1, thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện...