QUY HOẠCH, XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X2, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Publish date 05/09/2019 | 13:36  | View count: 610

Ngày 30/8/2019, Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu có Thông báo số 77/TB-ĐGLC về đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt để xây dựng nhà ở tại điểm X2, xóm Ngõ, thôn Khê Nữ, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Chi tiết nội dung Thông báo số 77 của Công ty đấu giá Hợp Danh Liên Châu và hồ sơ liên quan đính kèm bên dưới:

Thông báo số 77 và hồ sơ liên quan