THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Đông Anh thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn trên địa bàn Huyện
Publish date 09/01/2019 | 11:09

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn thuộc huyện Đông Anh ban hành kèm theo Quyết định số 7537/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND Huyện; UBND huyện Đông Anh thông báo về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn trên địa bàn Huyện.

Chi tiết Quyết định, Kế hoạch và Thông báo tuyển dụng đính kèm bên dưới:

Thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn

 

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh