THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo tuyển dụng công chức xã, thị trấn và viên chức tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc huyện Đông Anh năm 2019
Publish date 15/03/2019 | 11:47

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND, Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019; Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội; Ngày 14/3/2019, UBND huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 428 về việc tuyển dụng công chức xã, thị trấn và viên chức tại các cơ sở giáo dục Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở công lập thuộc Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung các văn bản liên quan đến công tác tuyển dụng được đính kèm bên dưới:

QĐ 1059 tuyển dụng công chức xã, thị trấn

QĐ 1076 tuyển dụng viên chức giáo dục thuộc Huyện

QĐ 1058 tuyển dụng công chức Quận, huyện, thị xã

-  Hướng dẫn thi tuyển công chức, viên chức của Sở Nội vụ

-  Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục của Huyện

-  Thông báo 428 về tuyển dụng cc xã và viên chức giáo dục

-  Thông báo quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức xã, thị trấn và viên chức giáo dục

Mẫu 5 - Đơn dự tuyển công chức xã, thị trấn

Mẫu 6 - Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh