THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Quyết định phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019
Publish date 13/05/2019 | 18:25

Ngày 13/5/2019, Ban chỉ đạo TD CCVC thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 292 về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã Thành phố năm 2019

Chi tiết nội dung Quyết định số 292 và các phụ lục kèm theo đính kèm bên dưới:

QĐ 292/QĐ-BCD TDCCVC

Phụ lục số 1: Kiến thức chung

-   Phụ lục số 1:Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung

Phụ lục số 2: Tin học văn phòng

Phụ lục số 3.1: Địa chính - Xây dựng

Phụ lục số 3.2: Tài chính - Kế toán

Phụ lục số 3.3: Tư pháp - Hộ tịch

Phụ lục số 3.4: Văn hoá - Xã hội

Phụ lục 3.5: Văn phòng - Thống kê

 

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh