THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Giấy mời của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Đông Anh về việc tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc Huyện năm 2019
Publish date 29/05/2019 | 11:07

Ngày 28/5/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Đông Anh ban hành Giấy mời số 01/GM-HĐTD về việc tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức cấp xã thuộc Huyện năm 2019

Chi tiết Giấy mời số 01 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

Giấy mời số 01/GM-HĐTD

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh