THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Hội đồng tuyển dụng công chức xã huyện Đông Anh thông báo kết quả điểm thi viết môn Kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành
Publish date 15/06/2019 | 17:00

Ngày 15/6/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức xã huyện Đông Anh ban hành thông báo số 08 về công bố kết quả điểm thi viết môn Kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi công chức cấp xã thuộc Huyện năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 08 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thuộc huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

 -  Thông báo số 08/TB-HĐTD

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh