THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thông báo kết quả điểm thi phúc khảo kỳ thi công chức cấp xã thuộc huyện Đông Anh năm 2019
Publish date 04/07/2019 | 19:36

Ngày 04/7/2019, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đông Anh ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD về kết quả điểm thi phúc khảo môn Kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi công chức cấp xã thuộc huyện Đông Anh năm 2019

Chi tiết nội dung Thông báo số 09 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã huyện Đông Anh đính kèm bên dưới:

 -  Thông báo số 09/TB-HĐTD

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh