THI TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019
Publish date 29/10/2019 | 11:20

Ngày 25/10/2019, Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BCĐTDCCVC về việc bổ sung, đính chính nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 tại kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2019

Chi tiết nội dung Quyết định số 1732 của Ban chỉ đạo tuyển dụng CCVC thành phố Hà Nội đính kèm bên dưới:

Quyết định số 1732/QĐ-BCĐTDCCVC

video

Bình chọn

Average (0 Votes)

thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh